widok z góry na budynki

Historia

1937

Rozpoczęcie budowy fabryki specjalizującej się w produkcji nitrozwiązków.

1939

Rozruch mechaniczny i zmiana nazwy zakładu na Wytwórnia Nitrozwiązków Organicznych „NITROZA” w Sarzynie-rozpoczęcie produkcji chemicznej uniemożliwił wybuch II Wojny Światowej.

1954

Wznowienie produkcji nitrozwiązków wytwarzanych na potrzeby wojskowe.

1957

Zmiana nazwy wytwórni na Zakłady Chemiczne „Sarzyna”.

1962

Rozpoczęcie produkcji herbicydu pod nazwą handlową Chwastox.

1964

Oddanie do eksploatacji wydziału produkcji żywic poliestrowych „Polimal”.

1971-1976

Uruchomienie eksperymentalnej produkcji żywic epoksydowych i fenolowo-formaldehydowych. Zmiana nazwy zakładu na Zakłady Chemiczne „Organika Sarzyna”.

1976-1980

Przejście na wielkotonażową produkcje żywic epoksydowych i poliestrowych. Rozwinięcie produkcji herbicydów oraz uruchomienie produkcji fungicydów.

1980-1995

Intensywny rozwój zakładu - zwiększanie zdolności produkcyjnych, poszerzanie asortymentu, modernizacje instalacji.

2001

Przekształcenie Zakładów Chemicznych "Organika Sarzyna" w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa.

2005

Włączenie zakładów do przedsiębiorstwa Nafta Polska S.A.

2006

Przekształcenie w spółkę akcyjną. Zakup spółki przez Grupę Kapitałową Ciech S.A.

2015

Zmiana nazwy zakładów na CIECH Sarzyna S.A.

2019-2020

Wydzielenie produkcji żywic z segmentu organicznego i utworzenie spółki CIECH Żywice Sp. z o.o.

2021

Zakup spółki przez LERG S.A. Zmiana nazwy na Sarzyna Chemical Sp. z o.o.

Dziś