pomarańczowe tło

UTWARDZACZE DO ŻYWIC EPOKSYDOWYCH

Utwardzacze do żywic epoksydowych są związkami chemicznymi, które w wyniku reakcji chemicznych powodują przestrzenne usieciowanie żywic, nadając im cechy tworzywa chemoutwardzalnego.

Wybór odpowiedniego utwardzacza zależy od typu żywicy, warunków utwardzania i wymaganych właściwości gotowego wyrobu. W przypadku utwardzania kompozycji zawierających środki modyfikujące bez grup epoksydowych, ilość utwardzacza należy odnosić do żywicy wchodzącej w skład kompozycji. Przed użyciem żywicę należy dokładnie wymieszać z określoną ilością utwardzacza. Proces utwardzania aminami prowadzi się w temperaturze pokojonej, podwyższonej, ewentualnie w systemie dwuetapowym, tj. wstępne utwardzanie w temperaturze pokojowej i dogrzewanie w podwyższonej temperaturze. Utwardzanie bezwodnikami kwasowymi prowadzi się w wysokich temperaturach, powyżej 100°C.

Wyróżniamy różne typy utwardzaczy:

  • utwardzacze aminowe:

– Aminy alifatyczne
– Aminy cykloalifatyczne
– Aminy aromatyczne
– Zasady typu Mannicha
– Addukty amin cykloalifatycznych oraz ich modyfikacje

  • utwardzacze poliamidowe
  • utwardzacze bezwodnikowe
  • utwardzacze typu zasad i kwasów Lewisa