MODERNIZACJA I ROZBUDOWA INSTALACJI POLIESTRÓW NIENASYCONYCH

MODERNIZACJA I ROZBUDOWA INSTALACJI POLIESTRÓW NIENASYCONYCH

Modernizacja instalacji produkcji żywic i systemu sterowania

Przeprowadzona została modernizacja istniejącej instalacji produkcji żywic poliestrowych nienasyconych (wielkotonażowa), polegająca na jej rozbudowie o dodatkowy reaktor wraz z infrastrukturą towarzyszącą (skraplacz, kub, kolumna destylacji itp.). Zmodernizowano także system sterowania produkcją i wizualizacji.

Zwiększona wydajność

Dzięki tej inwestycji jesteśmy w stanie docelowo zwiększyć wydajność produkcji w tej grupie produktów o ponad 30%.