Grupa LERG sfinalizowała zakup spółki CIECH Żywice

Grupa LERG sfinalizowała zakup spółki CIECH Żywice

Spółka LERG S.A. podpisała z firmą CIECH S.A. umowę kupna 100 proc. udziałów spółki CIECH Żywice. W ciągu ostatnich dwóch lat CIECH Żywice przeszła szereg pozytywnych zmian, w tym m.in. rozbudowę portfolio o produkty wysokomarżowe, przeznaczone dla perspektywicznych branż, a także wzmocnienie działalności z obszaru R&D. 

Spółka eksportuje ok. 50 proc. swoich wyrobów, głównie do krajów europejskich. CIECH Żywice ma swoją siedzibę w Nowej Sarzynie  i zatrudnia ok. 240 osób. 

Umowa wstępna została podpisana w lipcu 2020 roku, a finalizacja transakcji wymagała m.in. zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przejęcie CIECH Żywice przez LERG to długotrwały proces, którego pierwszy – formalny – etap został zakończony w dniu 1 marca. 

„Nabycie spółki CIECH Żywice jest kontynuacją długoterminowej strategii budowania silnej i bezpiecznej Grupy Chemicznej LERG. Dzięki pozyskaniu Spółki poszerzamy portfolio m.in. o produkcję żywic epoksydowych, łączymy także cele biznesowe, wizję i wartości, rozbudowujemy zespół współpracowników, gromadzimy doświadczenia oraz know-how. Wszystko to w połączeniu stanowi wartość dodaną dla naszych obecnych i przyszłych klientów w Polsce i na świecie”  – mówi Agnieszka Kozubek-Bespalenko, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Generalny firmy LERG.   

W transakcji firmie LERG S.A. doradzało Pekao Investment Banking (doradca finansowy), Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy sp.k. oraz BIL Kancelaria Prawna (doradcy prawni). Grupę CIECH wspierał Rothschild& Co (doradca finansowy) oraz Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak (doradca prawny). 

Lerg S.A.

Ciech S.A.