Czy żywica epoksydowa jest toksyczna?

Czy żywica epoksydowa jest toksyczna?

Żywice epoksydowe w nieutwardzonej postaci to lepkie ciecze lub termoplastyczne ciała stałe. Żywice syntetyczne w postaci utwardzonego tworzywa – produkt charakteryzuje się wysoką odpornością mechaniczną i chemiczną. W związku z tym, że ich dokładniejsza definicja pod kątem składu i budowy wykorzystuje nomenklaturę kojarzoną przede wszystkim z chemią, a zastosowanie żywic epoksydowych jest bardzo szerokie, czasem pada pytanie: czy żywica epoksydowa jest toksyczna?

Chemia w opisie żywicy epoksydowej i nasze skojarzenia

Na stronie opisujemy, czym są żywice epoksydowe, zaczynając od tego, że są to epoksydowe związki małocząsteczkowe, oligomeryczne i polimeryczne, które zawierają w swojej budowie co najmniej dwie grupy epoksydowe i utwardzone produkty tych związków. Takie sformułowania są nieuniknione, ponieważ mówimy o żywicach syntetycznych – dalszy opis również wykorzystuje słownictwo kojarzone z chemią. Materiały, z jakich powstają produkty, które docelowo część osób nazwałaby „plastikiem”, łączone w myślach z nauką badającą substancje, mogą z kolei sugerować toksyczność. Toksyczne mogą być jedynie żywice nieutwardzone, gdy są niewłaściwie wykorzystywane.

Żywice i utwardzacze epoksydowe stosowane zgodnie z instrukcją

Utwardzone żywice epoksydowe stają się względnie bezpieczne i obojętne dla naszego zdrowia. Żywica epoksydowa Epidian, która może być wykorzystywana np. do wykonywania posadzek (przy czym zastosowań jest mnóstwo), po właściwym utwardzeniu staje się powierzchnią nieszkodliwą, niezagrażającą zdrowiu. Trzeba jednak zapoznać się z informacją na opakowaniu oraz instrukcją stosowania żywicy, by wydzielające się z niej zapachy, opary itd. nie zagrażały nam podczas samej pracy z materiałem. Należy również stosować środki ochrony osobistej takie jak rękawice, okulary czy maseczka. Pamiętać należy również o odpowiednim przechowywaniu żywicy i przestrzeganiu przepisów przeciwpożarowych.