MODERNIZACJA SIECI DYSTRYBUCJI PARY

MODERNIZACJA SIECI DYSTRYBUCJI PARY

Modernizacja sieci pary grzewczej LP

Zakończona została potężna i kosztowna inwestycja modernizacji sieci pary grzewczej LP – 0,6 MPa na terenie całego zakładu w Nowej Sarzynie.

Zasięg inwestycji

Inwestycja obejmowała wymianę ok. 3 km istniejących rurociągów pary pochodzących z lat 60. i 70. ubiegłego wieku izolowanych watą szklaną na rurociągi preizolowane o średnicach dobranych do aktualnego zapotrzebowania na ciepło.

Redukujemy zużycie energii

Przewidywane zużycie energii finalnej uzyskane w wyniku realizacji inwestycji jest szacowane na poziomie ok. 40% mniejszym niż w latach ubiegłych.