epoksydy

FARBY I LAKIERY

Żywice epoksydowe stanowią bazę do wytwarzania chemoodpornych farb i lakierów, zarówno ciekłych jak i proszkowych.

Roztwory żywic epoksydowych na bazie rozpuszczalników organicznych

Ofertę roztworowych żywic epoksydowych stanowią nisko- i wysokocząsteczkowe żywice w rozpuszczalnikach organicznych i ich mieszaninach. W zależności od zastosowania, do sieciowania najczęściej wykorzystuje się utwardzacze aminowe lub poliaminoamidowe.

EPIDIAN® 1075, EPIDIAN® 1075X, EPIDIAN® 1450, EPIDIAN® 1450 SW, EPIDIAN® 115, EPIDIAN® 115 H, EPIDIAN® 115 LV, EPIDIAN® 1X70, EPIDIAN® 1XM70, EPIDIAN® 24X80, EPIDIAN® 4X80, EPIDIAN® 4X90, EPIDIAN® 505, EPIDIAN® 6X90

Stałe żywice epoksydowe do farb proszkowych

Szerokie portfolio żywic do czysto epoksydowych i hybrydowych farb proszkowych, stosowanych przy różnych aplikacjach wewnętrznych, głównie do ochrony antykorozyjnej. Przeznaczone do powlekania elementów metalowych narażonych na niekorzystne warunki, np. do zabezpieczania rur, zaworów, zbiorników, narzędzi oraz części samochodowych.


EPIDIAN®010, EPIDIAN®011, EPIDIAN®012, EPIDIAN®014