epoksydy

KOMPOZYTY

Infuzja

Infuzja jest jedną z metod tworzenia laminatów, która wykorzystuje podciśnienie do przesączania ułożonych warstw zbrojenia. Odpowiednio dobrane żywice o niskiej lepkości pełnią rolę spoiwa w laminacie.

EPIDIAN® 6011, EPIDIAN® 651, EPIDIAN® 6291, EPIDIAN® 652, EPIDIAN® 6411

Prepregi

Żywice epoksydowe z powodzeniem stosowane są w produkcji prepregów, czyli zbrojeń wstępnie impregnowanych żywicą, najczęściej w postaci gotowych do formowania arkuszy, które podczas dalszej termicznej obróbki ulegają sieciowaniu i przyjmują postać formy,
w której są utwardzane.

EPIDIAN® 2, EPIDIAN® 2PA, EPIDIAN® 6014, EPIDIAN® 6016

Laminaty

Żywice epoksydowe jako spoiwa stosowane są do wyrobu laminatów na bazie włókien szklanych, węglowych, aramidowych i innych. W produkcji laminatów najczęściej  stosuje się małocząsteczkowe, ciekłe żywice epoksydowe oraz wysokocząsteczkowe w postaci roztworów w rozpuszczalnikach organicznych. Wybór kompozycji  zależy od stawianych wymagań związanych z warunkami pracy tworzywa oraz z metodą formowania laminatu.
Oferta szeroka – do ustalenia.

Relining

Technologia bezwykopowa mająca na celu renowację kanałów, polegająca na wykonaniu wewnątrz kanału rękawa filcowego nasączonego żywica epoksydową, który tworzy wewnątrz kanału rurę naprawczą o odpowiednich parametrach technicznych. Po utwardzeniu powstaje  rura zastępcza wklejona w  macierzystym kanale.

Filament winding/nawijanie włókien

Nawijanie włókien jest techniką produkcyjną stosowaną do wytwarzania otwartych lub zamkniętych zbiorników cylindrycznych. Proces polega na nawijaniu zwilżonych żywicą włókien na obracający się trzpień. Po uzyskaniu żądanej grubości żywica jest utwardzana, a trzpień usuwany, pozostawiając pusty w środku produkt końcowy.

EPIDIAN® 629

Pultruzja

Metoda pultruzji polega na przeciąganiu przesączonych odpowiednim systemem żywicznym włókien przez system form nadających wymagany kształt, a następnie utwardzaniu w wysokich temperaturach. Najczęściej wykorzystywana jest do produkcji różnego rodzaju  kształtowników, prętów oraz profili o nieograniczonej długości, w których występuje charakterystyczna jednokierunkowa orientacja włókien.

System 1300, System 1301, System 1134